Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Main Categories

Đúc thủy tinh
Crucible
rắn natri silicat lò
Thủy Tinh nhỏ Nóng Chảy Lò
7,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
2 Kilogram(Min. Order)
7,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
2 Kilogram(Min. Order)
7,00 US$ - 10,00 US$/Kilogram
2 Kilogram(Min. Order)
10.000,00 US$ - 50.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
10.000,00 US$ - 150.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
10.500,00 US$ - 11.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)
29.000,00 US$ - 35.000,00 US$/Bộ
1.0 Bộ(Min. Order)

News

1.500,00 US$ - 3.000,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
130,00 US$ - 8.000,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
130,00 US$ - 8.000,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
2.350,00 US$ - 6.300,00 US$/Tấn
1.0 Tấn(Min. Order)
gửi tin nhắn cho nhà cung cấp

Messeage đã được gửi đi thành công.

kiểm tra của bạn messeages trên Messeage Trung Tâm , các nhà cung cấp willcontacts bạn sớm.